Otevřít menu

Na úvodní stranu Místní knihovna v Nítkovicích

Návštěv :
Celkem : 2681
Týden : 6
Dnes : 0
podrobnosti

Říjen 2023

O Budulínkovi - divadelní představení bylo uskutečněno s podporou Knihovny Kroměřížska v rámci projektu Zlínského kraje. 

o_budulinkovi.jpg

Červenec 2023

Letní půlení - posezení u táboráku s kytarou (speciální prázdninový Nítkováček)

Červen 2023

Žehnání obrazu svatého Petra a Pavla - obrazu i naší obci požehnal pan farář Mariusz Karkoszka. Následoval krátký kulturní program a prohlídka nítkovické kapličky s výkladem paní Glacové.

Nítkováček - téma setkání: vítání prázdnin

Návštěva Motýlků z MŠ Litenčice - děti z mateřské školky se přijely seznámit s naší knihovnou, zjistily, jak to v knihovně funguje, zahrály si hry, poslechly pohádku a tvořily ilustrace k jejich oblíbené pohádce

Nítkováček - téma setkání: poznávání stromů

Nítkováček - téma setkání: odemykání studánky

Květen 2023

Nítkováček - téma setkání: tvoření závěsných ozdob

Nítkováček - téma setkání: Cvičíš, cvičím, cvičíme

Duben 2023

Nítkováček - téma setkání: Koně

Toulky nítkovickou minulosti - Jak se dřív hospodařilo

Březen 2023

Čtenář roku - ocenění nítkovského Čtenáře roku 2022 (resp.čtenářky), paní Ivanky Starostovou, která si v loňském roce vypůjčila 127 knih! Gratulujeme!

Nítkováček  - téma setkání: sázení květin

Kostel sv. Petra a Pavla v Litenčicích - slavnostní premiéra krátkého filmu za účasti tvůrců pana Mládka a pana Nováka

Nítkováček - téma setkání: tvoření zápichů s korálky

Malý velikonoční jarmark - prodej velikonočních a jarních dekorací

Únor 2023

Nítkováček - téma setkání: výroba "semínkových pankáčků"

Toulky nítkovickou minulostí - Ostatky

Nítkováček - téma setkání: hledání stop a odlévání sádrou

 Prosinec 2022

Betlémské světlo pro Nítkovice

Malé hody

Nítkováček - téma setkání: tvoření vánočních ozdob

Listopad 2022

Toulky nítkovickou minulostí - Obchody, hostince, řemesla, živnosti

Nítkováček - téma setkání: zdobení krmení pro ptáčky

Říjen 2022

Lampionový průvod

Soutěž o nekrásnější dýni

Strašidelná stezka

Nítkováček - téma setkání: hledání pokladu

Toulky nítkovickou minulostí - Škola

Knihovna roku Zlínského kraje

Drakiáda a podzimní tvoření s Nítkováčkem

Září 2022

Baštím, tedy jsem - přednáška Mgr.Petry Babkové o zdravé výživě a racionálním stravování

Nítkováček - téma setkání: podzimní tvoření

Ukliďme si naše Nítkovice

Nítkováček - téma setkání: Draci

O budoucnosti Nítkovic - předvolební moderovaná debata

Červenec 2022

Nítkováček - téma setkání: Indiánské odpoledne podruhé

Červen 2022

Nítkováček - téma setkání: Indiánské odpoledne

Návštěva Motýlků z MŠ Litenčice - děti z mateřské školky se přijely seznámit s naší knihovnou, zjistily, jak to v knihovně funguje, zahrály si hry, poslechly pohádku a na památku si vyzdobily záložku do knihy

284238991_755831028748415_4039822813769915659_n.jpg

Nítkováček - téma setkání: Mikroskopy podruhé

 

Nítkováček - téma setkání: Fotbalová hodinka

Nítkováček - téma setkání: Botanická exkurze

Duben 2022

Nítkováček - téma setkání: Poznej ptáčka zpěváčka

Ukliďme Nítkovice! - knihovna se podílí na organizaci úklidu

uklid2022.jpg

Rozcestník u zastávky - všichni návštěvníci Nítkovic už budou vědět kudy do knihovny:-) Za zhotovení rozcestníku děkujeme Kozojedskému dvoru a panu starostovi!

rozcestnik.jpg

Velikonoční jarmark a tvořivá dílnička - v knihovně se poprvé konal velikonoční jarmark, oprotu adventnímu jarmarku byla navíc připravena tvořivá dílnička a na závěr jsme pokřtili nový rozcestník u zastávky

 

Nítkováček - téma setkání: Zdobíme zastávku

Březen 2022

Nítkováček - téma setkání: Ryby kolem nás

Sbírka materiální pomoci pro občany Ukrajiny - je potřeba pomáhat potřebným a knihovna má být příkladem

ukrajina.jpg

Nítkováček  - ve spolupráci s Okrašlovacím spolkem začala knihovna organizovat kroužek pro děti téma setkání: Trénink vjemů

Hrabárna - hromadná výměna dětského oblečení mezi nítkovskými maminkami

Únor 2022

Ostatky - knihovna se stala spoluorganizátorem Ostatkového průvodu, který si užily hlavně děti

ostatky.jpg 

 

Říjen 2021

Podzim je tu! - výtvarná soutěž pro děti ozdobila vývěsku u zastávky a děti byly odměněny malou sladkostí

podzimknihovnasoutez.jpg

Ostartování projektu #365nitkovice

Zahájení půjčování elektronické čtečky knih

Květen 2021

První veřejná knihovnička/knihobudka v naší vsi - ve výčtu událostí ze života knihovny nesmím opomenout umístění knihovničky/knihobudky na zastávku. Snad vás potěší a zkrátí cestujícím dlouhou chvíli při čekání na autobus. Zároveň se díky této iniciativě zařadily Nítkovice mezi další česká města a i světové metropole, kde knihobudky fungují.

knihovnicka.jpg

Březen 2021

Jaro, vítej! -  soutěžní výstava obrázků pro děti. Malí výtvarníci dostali sladkou odměnu a jejich krásné obrázky byly ke shlédnutí na vývěsce u zastávky.

vystava.jpg

Ukliďme si naše Nítkovice - knihovna je spoluorganizátorem veřejných úklidů v naší vsi

uklid1.jpg

Otevření Semínkovny

Leden 2021

Spuštění Donáškové služby knih po NítkovicíchSrpen 2020

Účast knihovny na akci Ukončení prázdnin - měli jsme zde knihovní koutek, který nabízel půjčování knih, časopísů, společenských her, herní koutek, malování pro nejmenší a vědomostní soutěže pro děti

ukoncenipr.jpg

 

1. července byla naše knihovna slavnostně znovuotevřena po stěhování do nových prostor