Otevřít menu

Na úvodní stranu Místní knihovna v Nítkovicích

Babička a dědeček do školky
Návštěv :
Celkem : 1297
Týden : 0
Dnes : 0
podrobnosti

 


 

            „Kniha je základem poznání, učitelem věků, vládcem království ducha.“   

                                                                                          Seneca

 

Zřizovatelem knihovny je Obec Nítkovice.

Knihovnicí je paní Ivana Skácelová.

 

Knihovní fond, který čítá 1850 titulů, je vskutku žánrově velice bohatý. Najdete zde domácí a zahraniční beletrii, fantasy a dětskou literaturu, potěší Vás jak poezie, tak i hobby publikace, slovníky, příručky a populárně naučná literatura.  V knihovně je přístup k síti Internet přes Wi-Fi připojení.

 


 

 Ke konci 19. století, v roku 1897, byl v Nítkovicích založen čtenářský spolek a dostal jméno Pokrok. Neměl však dlouhé trvání. Spolek činnost ukončil v důsledku knihovnického zákona, podle kterého musí každá obec svým nákladem zřídit obecní knihovnu a knihy prodal obci.

 Obecní knihovna byla umístěna ve školní budově. Jedním z prvních knihovníků byl Antonín Foltýn a od roku 1940 Jan Žourek, který měl velkou zásluhu na rozvoj knihovny.

 V dalších letech plní knihovna zdárně svou osvětovou, kulturní a vzdělávací funkci, je průběžně doplňována o nové knihy domácí a zahraniční produkce. V roce 1976 byla vyhodnocena jako druhá nejlepší na okrese Kroměříž a byla zařazena do krajské soutěže.

 V březnu 1988, po čtyřiceti lety, předává Jan Žourek funkci knihovníka Janu Zapletalovi a v roce 1989 bylo zařízení knihovny předáno do inventáře Okresní knihovny Kroměříž.

 V roce 2002 byla knihovna přejmenována na Místní knihovna v Nítkovicích, majetek knihovny byl převeden na obec a vedením byla pověřena paní Soňa Růžičková. Pozornost byla také věnována úpravě prostředí, byla provedena oprava parket a vymalování místnosti.

 V roce 2004 byl v knihovně připojen internet a instalovány 3 počítače.

 

(vypsáno z:"Nítkovice v minulosti a současnosti" / [sestavili] Eva Motalová, Jaroslav Motal. -- S.l. : s.n., 2006)