Otevřít menu

Na úvodní stranu Místní knihovna v Nítkovicích

Návštěv :
Celkem : 2681
Týden : 6
Dnes : 0
podrobnosti

Naše knihovna je místem setkávání, vzdělávání, tvoření i odpočinku.

Těšíme se na Vás!

 

Výpůjční hodiny:

Středa: 15:00 - 17:00

Pátek: 17:00 - 19:00

 


Knihovní fond čítá 1405 titulů. Najdete zde domácí i zahraniční beletrii a dětskou literaturu, potěší Vás výběr regionální literatury, hobby publikace a populárně naučná literatura. K půjčení jsou časopisy Burda, Dekor, Báječné nápady, Kouzelné čtení, Naše krásná zahrada, Pravý domácí časopis a Krásný rok.

 

V knihovně je přístup k internetu přes Wi-Fi připojení.

 

Knihovna v číslech:

 

Rok 2018 2020 2021 2022 2023
Čtenáři 10 38 64 79 87
Návštěvníci 88 332 640 1729 1829
Výpůjčky 128 403 801 998 1507
Akce 0 9 7 29 27

 


Činnost naší knihovny podporují a spolupracují s námi:

Děkujeme! 


Z historie knihovny:

 Ke konci 19. století, v roku 1897, byl v Nítkovicích založen čtenářský spolek a dostal jméno Pokrok. Neměl však dlouhé trvání. Spolek činnost ukončil v důsledku knihovnického zákona, podle kterého musí každá obec svým nákladem zřídit obecní knihovnu a knihy prodal obci.

 Obecní knihovna byla umístěna ve školní budově. Jedním z prvních knihovníků byl Antonín Foltýn a od roku 1940 Jan Žourek, který měl velkou zásluhu na rozvoj knihovny.

 V dalších letech plní knihovna zdárně svou osvětovou, kulturní a vzdělávací funkci, je průběžně doplňována o nové knihy domácí a zahraniční produkce. V roce 1976 byla vyhodnocena jako druhá nejlepší na okrese Kroměříž a byla zařazena do krajské soutěže.

 V březnu 1988, po čtyřiceti lety, předává Jan Žourek funkci knihovníka Janu Zapletalovi a v roce 1989 bylo zařízení knihovny předáno do inventáře Okresní knihovny Kroměříž.

 V roce 2002 byla knihovna přejmenována na Místní knihovna v Nítkovicích, majetek knihovny byl převeden na obec a vedením byla pověřena paní Soňa Růžičková. Pozornost byla také věnována úpravě prostředí, byla provedena oprava parket a vymalování místnosti.

 V roce 2004 byl v knihovně připojen internet a instalovány 3 počítače.

 

(vypsáno z:"Nítkovice v minulosti a současnosti" / [sestavili] Eva Motalová, Jaroslav Motal. -- S.l. : s.n., 2006)


Nítkovičtí knihovníci:

jedním z prvních  byl Antonín Foltýn

1940 - 1988 Jan Žourek

1988 - 2002  Jan Zapletal

2002 - 2013 Soňa Růžičková

2013 - 2020 Olga Seitlová

2020 - dosud Ivana Skácelová


 

V roce 2022 obdržela nítkovická knihovna ocenění Knihovna roku Zlínského kraje.