Otevřít menu

Na úvodní stranu Místní knihovna v Nítkovicích

Návštěv :
Celkem : 2681
Týden : 6
Dnes : 0
podrobnosti

Toulky nítkovickou minulostí – povídání nad starými fotografiemi

Už od podzimu 2021 se v Nítkovicích koná téměř každý měsíc setkání napříč generacemi, nazvané Toulky nítkovickou minulostí. Je plné milého povídání a často i veselého vzpomínání. Nad starými fotografiemi a záznamy z obecních kronik, které jsou vždy vybrané k jednomu tématu, putujeme historií naší malebné vísky.

Základem našeho „toulání“ je úžasná sbírka historických fotografií pana Pospíšila.

První beseda se konala v říjnu 2021 a byla věnována nítkovické škole. K vidění byly fotografie budovy staré školy, třídní fotografie od roku 1905 a také fotografie z litenčické „měšťanky“.

Po první besedě se vzedmula vlna ochoty pomoci s vyhledáváním dalších fotografií a doplňováním chybějících informací o životě v naší obci, takže v současnosti jsou Toulky nítkovickou minulostí tvořeny na základě spolupráce více než 30 místních občanů.

Tématem listopadových Toulek byly Obchody, hostince, živnosti.. Povídání bylo doplněno ukázkou historických úředních dokumentů, vybavení obchodu a ukázkou košíkářských materiálů a výrobků.

Prosincový díl se stal součástí programu Malé hodové slavnosti a povídali jsme si o naší kapličce a litenčickém kostele. Pro část o litenčickém kostele nám zapůjčil svou sbírku historických pohlednic pan Karel Mládek. Dále byly k vidění fotografie nítkovických a litenčických farářů, Prvního svatého přijímání a posledního Kněžského svěcení v Litenčicích a svatební fotografie.

Únorové Toulky byly věnovány Ostatkům. Mimo fotografie ostatkových průvodů (nejstarší z roku 1963) jsme viděli i videonahrávku průvodu z roku 1980 manželů Motalových.

Zatím poslední povídání bylo na téma Jak se dřív hospodařilo a připravili jsme si pro vás více jak sto historických fotografií, historické dokumenty rolnického družstva a publikace o JZD.

V besedách budeme pokračovat opět na podzim a můžete se těšit na povídání o místních spolcích, o stavbě kulturního domu, fotografie proměn naší obce či z vítání občánků.

Děkuji všem za pomoc a podporu při shromažďování a sestavování podkladů pro naše „toulání“!

Ivana Skácelová